×
 

Jan Bernhardsson

Portrait of Jan Bernhardsson

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2021. Ordförande i fastighetsutskottet och ledamot i ersättningsutskottet.

Utbildning: Ekonomi- och juridikstudier vid Göteborgs universitet och Högskolan i Borås. Företagsintern utbildning vid IMD Business School, Duke University samt SSE Executive Education.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i AB Svensk Filmindustri och Chiffer Media AB. Styrelseledamot i Bonnier Books Holding AB.

Tidigare uppdrag:  Vice VD (EVP) för AMC Europe:s Europaverksamhet. Operativ chef (COO) för ODEON Cinemas Group. VD och koncernchef för Nordic Cinema Group och SF Bio AB. CFO för AB Svensk Filmindustri. Styrelseordförande i SF Anytime AB, Discshop AB och HomeEnter AB.

Aktieägande i bolaget: 3 000 aktier

Oberoende i förhållande till AcadeMedia och koncernledningen respektive AcadeMedias större aktieägare.