×
 

Ann-Marie Begler

Porträttbild på Ann-Marie Begler.

Född 1954. Styrelseledamot sedan 2020. Ordförande i kvalitetsutskottet.

Utbildning: Socionomexamen från Socialhögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot Folkbildningsrådet samt LegiLexi.

Tidigare befattningar: Styrelseordförande Ersta Sköndal Bräcke högskola. Generaldirektör för Brottsförebyggande rådet (Brå), Försäkringskassan och Skolinspektionen. Vice rikspolischef. Ordförande i organisationskommittén för inrättande av Skolinspektionen. Ledamot i Sjukvårdens ledarskapsakademi.

Aktieägande i bolaget: 2 550 aktier, varav 1 300 aktier via närstående.

Oberoende i förhållande till AcadeMedia och koncernledningen respektive AcadeMedias större aktieägare.