×

 

Ann-Marie Begler

Porträttbild av Ann-Marie Begler

Född 1957. Styrelseledamot sedan 2020.

Utbildning: Socionomexamen från Socialhögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar: Generaldirektör i Regeringskansliet. Styrelseordförande Ersta Sköndal Bräcke högskola. Styrelseledamot Legilexi. Ledamot i Byggmarknadskommissionen, Sjukvårdens ledarskapsakademi, GS A-kassa.

Tidigare befattningar: Generaldirektör för Försäkringskassan och Skolinspektionen samt vice rikspolischef. Ordförande i organisationskommittén för inrättande av Skolinspektionen

Aktieägande i bolaget: Inget.

Oberoende i förhållande till AcadeMedia och koncernledningen respektive AcadeMedias större aktieägare.