×
 

Anders Bülow

Porträttbild av AcadeMedias styrelseordförande, Anders Bülow

Född 1953. Styrelseledamot sedan 2016 och styrelsens ordförande sedan 2017. Ledamot i revisionsutskottet.

Utbildning: Ekonomexamen, Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Mellby Gård AB.

Tidigare befattningar: Styrelseordförande i KappAhl AB (publ), Duni AB (publ), Feralco Holding AB och Cale Holding AB. Styrelseledamot i Roxtec AB, Älvsbyhus Intressenter AB, Älvsbyhus AB och StudentConsulting Group AB.

Aktieägande i bolaget: 20 833 aktier genom bolag.

Oberoende i förhållande till AcadeMedia och koncernledningen men inte i förhållande till AcadeMedias större aktieägare.