×
 

Veronica Rörsgård

Porträttbild av Veronica Rörsgård, Chef Pysslingens förskolor

Född 1974. Chef för Pysslingen förskolor sedan 2018.
Utbildning: Civilekonomexamen, internationell Marknadsföring, Mälardalens Högskola och Universitée Jean Moulin III Lyon

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot Serneke AB och Fryshuset

Tidigare befattningar: IT och Personaldirektör Skanska AB, Sverigechef Alumni, Styrelsemedlem Aditro

Aktieägande i bolaget: 0 aktier.