×
 

Marit Lambrechts

Porträttbild av Marit Lambrechts, VD Espira

Född 1957. Chef för våra norska förskolor sedan 2014 då AcadeMedia förvärvade Espira.

Utbildning: Dr.scient, Universitetet i Oslo.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i PBL (norska branschföreningen för förskolor), Helsetelefonen AS och Nasjonalt Kunnskapssenter for barnehager.

Tidigare befattningar: Styrelseledamot i Induct Software AS, Norchip AS, YA bank AS, Intempo AS, Plantasjen AS, Virke samt ställföreträdare för OsloMet Storbyuniversitetet.

Aktieägande i bolaget: 18 073 aktier genom bolag.