×
 

Kristofer Hammar

Porträttbild på Kristofer Hammar

Född 1978. Affärsutvecklingsdirektör på AcadeMedia sedan 2017 och chef för förskolesegmentet. Jobbat på AcadeMedia sedan 2009.

Utbildning: Civilekonomexamen från Lunds universitet.

Övriga nuvarande uppdrag: Inga övriga uppdrag.

Tidigare uppdrag: Analytiker på Bure Equity, styrelseledamot i Textilia AB.

Aktieägande i bolaget: 26 500 aktier samt 75 000 teckningsoptioner.