×
 

Katarina Wilson

Porträttbild av AcadeMedias CFO, Katarina Wilson

Född 1971. Vice VD och COO sedan 2023. CFO mellan 2019 och 2023. Började på AcadeMedia 2016.

Utbildning: Civilingenjörsexamen, Materialteknik, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, MBA från Warwick Business School, England

Tidigare befattningar: Chef för koncerncontroll och koncernredovisning på AcadeMedia, koncerncontrollerchef på Husqvarna, samt olika controller och ekonomi uppdrag på Johnson & Johnson och på Electrolux

Aktieägande i bolaget: 3 044 aktier samt 10 000 teckningsoptioner.