×
 

Rickard Lundberg, måltidsansvarig på AcadeMedia Support:

"Jag har jobbat med mat i alla dess former i 25 år, och började som måltidsansvarig i AcadeMedia 2013. Idag jobbar jag segmentsövergripande med att alla våra måltider håller god och hög kvalitet."
Porträttbild av Rickard Lundberg

Jag har jobbat med mat i alla dess former i 25 år, och började som måltidsansvarig i AcadeMedia 2013. Idag jobbar jag segmentsövergripande med att alla våra måltider håller god och hög kvalitet. 

Drivkraften i mitt arbete har ändrats med åren. Just nu är det tveklöst att bidra till hållbar utveckling i kombination med att erbjuda vällagad mat på våra skolor. Jag hoppas att jag kan bidra till en matkultur med goda värderingar.

Vad jag uppskattar mest med mitt arbete? Förutom att vara med och utbilda framtida medborgare och bidra till ett bättre samhälle, menar du? Ja, i så fall är det mångfalden av uppdrag och den härliga blandningen av kollegor.  

Vår storlek blir en väldig trygghet. När vi har stakat ut en gemensam riktning blir vi starka och gör skillnad tillsammans.

Sen är det ju väldigt motiverande att vara en del av AcadeMedias supportorganisation, där vi arbetar för att underlätta för alla verksamheter att fokusera på sitt utbildningsuppdrag. Jag tycker det är en lysande lösning. Istället för att man har specialkompetenser knutna till vissa orter eller kommuner kan vi jobba koncernövergripande med gemensamma frågor. Vi blir effektiva och kan bidra där verksamheterna behöver oss som mest. Tack vare bland annat AcadeMedia Academys olika insatser för supportmedarbetare skapar vi också en fin samhörighet mellan alla olika staber, och det förstärker känslan av helhet i vårt arbete. 

Jag uppskattar också hur kraftfullt AcadeMedia tar sig an hållbarhetsfrågor. 

Man märker att alla vill vara mer hållbara men kanske inte riktigt vet var man ska börja. Inom måltid fokuserar vi bland annat på matsvinn och kunskapsspridning, Det finns få saker som är så onödigt som att laga för mycket mat eller slänga det som ligger på tallriken.

Självklart har vi en hel del utmaningar i att bli mer hållbara. Bland annat vad gäller själva omställningen. För att använda en metafor så är vi i AcadeMedia stora som ett kryssningsfartyg, och för att få hela skutan att vända krävs planering, passion, vilja och mod. Men vår storlek blir en väldig trygghet. När vi har stakat ut en gemensam riktning blir vi starka och gör skillnad tillsammans.