×
 

Ramón Chamorro, spansk- och idrottslärare samt skyddsombud på Vittra Frösunda, berättar

Jag är helt övertygad om att alla kan och vill utvecklas, och det förenar oss som arbetar här på skolan. Jag hoppas innerligt att våra elever upplever att vi både visar tilltro till deras förmåga att lära och att vi har höga förväntningar på deras insatser.
Porträtt på Ramón

Jag började arbeta i AcadeMedia och Vittra för fyra år sedan, direkt efter min examen från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, i Stockholm.

Det jag uppskattar mest med min arbetsplats är eleverna, såklart, och så kollegorna och ledningen. Jag tycker att vi har en väldigt hög professionell nivå på arbetet här. Vi tar verkligen vara på varandras kompetenser och olikheter för att möta och stimulera eleverna på bästa sätt. 

Dessutom är möjligheterna att utvecklas i min yrkesroll stora, både i Vittra och genom AcadeMedia Academy. Jag har kontinuerlig dialog med min chef om vilka utvecklingsmöjligheter som finns just för mig. Att vara skyddsombud till exempel, det är en ny roll för mig och jag lär mig massor just nu. 

Vi tar verkligen vara på varandras kompetenser och olikheter för att möta och stimulera eleverna på bästa sätt.

Alla verksamheter i AcadeMedia arbetar medvetet och systematiskt för att utveckla undervisningen. Det gör att jag känner att jag är i en konstant lärprocess. Jag lär mig nytt genom att kontinuerligt samtala med mina kollegor om olika framgångar och utmaningar i undervisningen. Tillsammans förbättrar och förfinar vi vår yrkespraktik. Vi är också väldigt samspelta på skolan. Jag tror det skapar en trygghet för eleverna när dom märker att vi vuxna agerar på liknande sätt. 

Jag känner stort förtroende för min chef och vår ledningsgrupp. Inte bara för hur dom leder och strukturerar verksamheten, utan också för det tilltro dom visar mig som medarbetare. Sen vet jag också att jag när som helst kan ta upp ett problem, att jag blir lyssnad på och att jag får hjälp att hitta nya lösningar - det gör mitt jobb både tryggt och motiverande. Och det i sin tur gör mig till en bättre lärare.