×
 

Khandan Bakhshi, vårdlärare på KUI, berättar

Jag har arbetat som biomedicinsk analytiker och som vårdlärare i 23 år och i AcadeMedia och KUI de senaste fem åren. Som vårdlärare drivs jag av att utbilda kompetenta undersköterskor, ett yrke som är oerhört viktigt och meningsfullt.
Porträttbild av Khandan Bakhshi

Jag är väldigt stolt över min arbetsplats. Vi erbjuder kvalitativa utbildningar, vi har många som söker till oss och många elever får anställning under utbildningen eller precis efter. Eleverna får med sig mycket kunskap och dom upplever att dom lär sig bredden i yrket hos oss och om helheten på våra program. Det avspeglas också i våra utvärderingar. Det motiverar mig att själv utveckla min undervisning hela tiden.

Jag uppskattar att KUI och AcadeMedia är flexibla, satsar på kvalitet och tillsätter resurser där det behövs.

Här på KUI har vi ett väldigt fint och öppet klimat mellan både medarbetare och elever. Jag värdesätter mångfalden som präglar vår verksamhet. Vi värnar varandras kompetenser och visar stor respekt för olika erfarenheter och perspektiv. Det bidrar till utveckling för både elever och lärare.

Jag uppskattar att KUI och AcadeMedia är flexibla, satsar på kvalitet och tillsätter resurser där det behövs. Till exempel under pandemitiden fick vi lärare tidigt hjälp att ställa om till digitala lösningar väldigt snabbt. Organisationen slöt upp och vi kunde erbjuda digitala kurser på nolltid.