×
 

Anna-Karin Berg, internationaliserings-koordinator på Drottning Blankas Gymnasieskolor berättar

Jag började arbeta som lärare på Drottning Blanka i Malmö 2013, och har arbetat som internationaliseringskoordinator sedan 2018. Idag hjälper jag och mina kollegor AcadeMedias skolor att skicka elever och personal utomlands på praktik, skolbesök, jobbskuggning eller kurser.
Porträttbild på Anna-Karin Berg

Vi samordnar så att internationalisering blir så enkelt, genomförbart och lättillgängligt som möjligt för både elever och personal. 

Det jag uppskattar mest med mitt jobb är att hela världen är min arbetsplats, att jag får arbeta med människor i allt från skolmiljö till ledningsnivå och även med andra utländska organisationer för att ta fram goda samarbeten för vårt internationaliseringsarbete och för våra elever. Jag tror att alla människor kan bidra till en bättre värld och att vi var och en kan göra skillnad i det lilla. Jag vill att ungdomar ska få se hur de kan göra det genom internationella perspektiv, att de är del av ett större sammanhang som sträcker sig utanför klassrummets väggar. Jag vill kort och gott vara med och bidra till att elevernas utbildning ger dem tillgång till hela världen! 

Jag vill kort och gott vara med och bidra till att elevernas utbildning ger dem tillgång till hela världen!

Det kanske låter lite överdrivet men faktum är att utbildning är en avgörande del av ungas framtid, framtidstro och motivation - så vi har ju världens viktigaste uppdrag. Tillsammans skapar vi en trygg och stabil grund för det livslånga lärandet. Vem kan inte älska en sådan arbetsplats?  

En värdefull del i vår koncern är AcadeMedia Academy. Här finns ett fantastiskt utbud av olika kurser, föreläsningar och workshops man kan gå, inte bara nationella utan också internationella. Det är lite det som är unikt för Academedia, hur man använder sig av Academy. Man säkerställer på central nivå att alla medarbetare får med sig gedigen, kvalitetssäkrad grund- och fortbildning både för att kompetensutveckla organisationen, och individen. Utbildningarna handlar om allt från likvärdig bedömning och betygssättning till att främja närvaro.

Academy vet att utveckling hos barn, elever och studerande måste börja med oss som utbildar, alltså skolledare och skolpersonal. Det är oerhört värdeskapande och betydelsefullt för oss medarbetare.