×
 

Agnes Edlund, förskolepedagog på Pysslingen Förskolor Fröhuset, berättar

Jag har arbetat som förskolepedagog i både Sverige och Australien sedan 2007. När jag började på Pysslingen Fröhuset för fyra år sedan hade förskolan bara varit öppen ett år, men jag kände direkt att verksamheten byggde på gemensamma värden. Det fanns, och finns, en gemensam syn på lärandet.
Porträttbild av Agnes Edlund

Det jag uppskattar mest med mitt arbete är att få vara medforskare tillsammans med barnen och se deras förändrade kunnande över tid. Vi är med och fostrar framtidens medborgare och innovatörer som ska ut i samhället. Jag tycker det är motiverande att arbeta Reggio Emilia-inspirerat, att utveckla barnens alla uttrycksmöjligheter, tillsammans med kollegor som alla strävar åt samma håll och har uppdraget i fokus. Vi reflekterar ständigt gemensamt och kollaborativt med varandra, barnen och familjerna. Det gör att vi håller fokus och vi får nya tankar och perspektiv när vi analyserar vårt arbete. 

Det jag uppskattar mest med mitt arbete är att få vara medforskare tillsammans med barnen och se deras förändrade kunnande över tid.

På Pysslingen Fröhuset leker vi tillsammans in viktiga begrepp i livet, som exempelvis en dag när vi spelade fotboll, kom det från barnen att vi behövde hitta “straffpunkten” när vi skulle lägga straffar. Jag vet ju var den ska vara, men vi hämtade redskap för att tillsammans mäta ut punkten. Barnen använde linjaler, pinnar, matematiska begrepp och lägesord för att kunna utläsa var punkten skulle placeras. 

Jag tänker att vi lär i de sammanhang då vi behöver kunskapen, att den får ett meningsfullt innehåll, dessutom i en situation där vi behöver varandra och varandras kunskaper. Barnens intressen blir det som ger djupet i lärandet.