×
 

Väsentlighetsanalys

Person som pluggar, skriver och tittar på hennes dator
I vår väsentlighetsanalys framgår hur viktiga olika faktorer är för våra intressenter och vilken påverkan AcadeMedia har på dessa faktorer.

AcadeMedia har valt ut tre huvudområden inom hållbarhet som vi ser som särskilt viktiga. Inom parentes står de hållbarhetsbegrepp som både huvud- och delområdena ingår i.

Våra huvudområden är:

  • Lärande (mänskliga rättigheter och sociala frågor)
  • Medarbetare med delområdena etik och integration/likvärdighet (sociala frågor och antikorruption).
  • Miljöpåverkan (miljö).

Du kanske också är intresserad av