×
 

Våra hållbarhetsmål

Våra barn/elever/deltagare når uppdragsmålen för respektive skolform (100% – alla ska i mål)

Våra medarbetare är nöjda med oss som arbetsgivare och rekommenderar oss till andra

AcadeMedia ska vara ett föredöme när det gäller miljöansvar inom utbildningssektorn

• AcadeMedia ska vara ett föredöme när det gäller transparens för företag som verkar i den offentliga sektorn

Du kanske också är intresserad av