×
 

Oberoende nationella kunskapsmätningar

För att förbättra resultaten i den svenska skolan behöver vi ha tillförlitliga uppgifter om hur väl den svenska skolan lyckas, något som idag saknas. Istället är vi helt beroende av internationella kunskapsmätningar som genomförs med flera års mellanrum. Det innebär att vi inte har de verktyg som behövs för att utvärdera olika förändringar i skolsystemet.

Ett fungerande betygssystem är stabilt och långsiktigt, och införandet av oberoende kunskapsmätningar ökar likvärdigheten, transparensen och mätbarheten och ger möjlighet till uppföljningar av reformer.

Vi föreslår:

  • Att det införs centralt rättade nationella prov som speglar hela utbildningens kunskapsmål
  • Att de nationella proven blir jämförbara över tid
  • Samordning av lärarens betygsbedömning med resultaten av de nationella proven. Det betyder att vi utnyttjar en kombination av lärarens profession och unika information om eleverna med centralt bedömda prov på ett sätt som tydliggör de nationella provens normerande roll och samtidigt stärker den enskilda elevens rätt till en rättvis bedömning

Ställ en fråga

Hittar du inte svaret på din fråga? Använd formuläret nedan för att ställa din fråga till oss.

Du kanske också är intresserad av