×
 

Långsiktighet viktigt för skolan

Det är nu sju år sedan familjeägda Mellby Gård blev huvudägare i AcadeMedia. Johan Andersson är VD för Mellby Gård, och sitter i styrelsen för AcadeMedia.
Porträttbild på Johan Andersson

-Vi har en evig horisont på vårt ägande i AcadeMedia. AcadeMedia är en fundamental del av samhällsutvecklingen och vi vill medverka till att Sverige stärker sin ställning som kunskapsnation. 

Johan Andersson är VD på AcadeMedias huvudägare Mellby Gård, och sitter i AcadeMedias styrelse sedan 2016.  

– Vi är en aktiv och långsiktig ägare, som sådan är det viktigt att vi tar vårt ansvar för att utveckla utbildningssystemet. I det arbetet ser vi gärna att samarbetet med övriga aktörer förbättras och fördjupas, jag tänker på allt från kommunala verksamheter, myndigheter, politiker och andra fristående verksamheter, säger Johan Andersson. 

Mellby Gård gick in som huvudägare i AcadeMedia 2016. Ägarna är inte involverade i det dagliga arbetet på företaget, utan styr dess riktning genom styrelsearbete. Ägandet skapar ändå möjligheter att genomföra saker i praktiken, dessutom i en sektor som engagerar väldigt många människor. 

– Vi fokuserar dock inte enbart på AcadeMedia, säger Johan Andersson. 

– Det är också viktigt att vara med i andra initiativ för att göra svensk skola bättre. Vi har en filantropisk verksamhet där vi bland annat arbetar med att höja läraryrkets status genom att stötta Lärargalan. Annat som ligger mig varmt om hjärtat är Ung Företagsamhet, och organisationen Teach for Sweden. 

Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap, Teach for Sweden driver ett ledarskapsprogram som utbildar medarbetare till skolor där behovet av ledarskap är som störst. 

Hjärna och hjärta 

Mellby Gårds ledord är ”att göra saker och ting med både hjärna och hjärta”. Alla satsningar som görs ska innehålla både en rationell del, och en känslomässig del.  

– Investeringen i AcadeMedia är en perfekt kombination av dessa ledord. Dels brinner vi för utbildning och vill på allvar medverka till att Sverige utvecklar sin ställning som kunskapsnation, dels ser vi en stor potential i att fortsatt expandera och utveckla AcadeMedia, både i Sverige och utomlands. 

En evig horisont 

Johan Andersson beskriver Mellby Gårds tidsperspektiv när det gäller ägande som ”evig horisont”. Det betyder också att han och Mellby Gård blir en del av den svenska skoldebatten där friskolornas ersättningar, företagsvinster, aktieutdelningar och segregation är frågor som ofta kommer upp. Att det skulle bli så var han beredd på, att det skulle bli så mycket var kanske inte lika väntat. 

– Jag håller med om att det är viktiga frågor samtidigt som jag tycker det är synd att diskussionen om skolutveckling och hur elevernas resultat ska förbättras inte får mer plats. Det pågår så många bra saker, och det finns så många, både organisationer och individer, som vill bidra. Det måste tillvaratas och utvecklas. 

AcadeMedia är ett aktiebolag, det går med vinst. Hur ser du på debatten om det? 

– En verksamhet måste gå med överskott, oavsett vem huvudmannen är. Det är på så sätt långsiktighet säkerställs. Vinsten skapar nödvändiga resurser för framtida investeringar och kvalitetsförbättringar, och skapar en trygghet för våra medarbetare, elever och deras föräldrar. Förluster är ett mycket värre alternativ. Det är dyrt för samhället och vi har tyvärr fått se flera exempel på dess konsekvenser. 

Hur ser ni på aktieutdelning, förstår du att många reagerar över att delar av företagets vinst går till aktieägarna? 

– Ja, det kan jag absolut förstå, även om jag har en annan uppfattning. Det överskott AcadeMedia gör används på flera olika sätt. Det viktigaste är att ha en buffert som beredskap om det händer saker som påverkar oss negativt. En del kan också användas till utdelning, förutsatt att AcadeMedia har uppnått sina kvalitetsmål. Alla som köper aktier, oavsett vilket företag de köper aktier i, tar ju en viss risk och jag tycker det är rimligt att de får en viss ersättning för det i form av utdelning. 

– Samtidigt måste utdelningen i företag inom välfärden hanteras med stor varsamhet, frågan är både känslig och viktig. Själva principen att kunna dela ut är dock även den viktig. Det är ju också så att ägarna i AcadeMedia skjuter till pengar till bolaget, hittills mer än vad som delats ut.  

Du kanske också är intresserad av