×
 

Dataskydd

En elev som lyssnar på lektion. Framför de är en whiteboard, där står två personer och ritar och diskuterar

Din trygghet är viktig för oss

Oavsett om du är elev, förälder, medarbetare eller deltagare i någon av våra vuxenutbildningar, vill vi på AcadeMedia att du ska känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt. På trygg.academedia.se berättar vi om vilka personuppgifter vi behandlar, varför vi gör det och vad vi gör för att skydda dem. Där finner du även:

  • GDPR utbildning
  • Samtyckesblanketter
  • Personuppgiftsbiträdesavtal
  • Stödmaterial riktat till dig som ska leda en gruppdiskussion om dataskydd i din verksamhet, när alla medarbetare genomfört webbutbildningen
  • Policys, rutiner och riktlinjer
  • Information om hur du anmäler en personuppgiftsincident

Kontakt

Om du har frågor om hur dina personuppgifter hanteras eller vill ha ett registerutdrag kontakta AcadeMedias dataskyddsorganisation på dataskydd@academedia.se.

Om du är medarbetare i AcadeMedia-koncernen och har frågor om hur dina personuppgifter hanteras kontakta i första hand din närmaste chef. Om du inte får svar på dina frågor eller om du vill ha ett registerutdrag, kontakta AcadeMedias dataskyddsombud.

Om du är elev eller vårdnadshavare och har frågor om hur personuppgifter hanteras, kontakta i första hand rektorn på förskolan eller skolan. Om rektorn inte kan svara på dina frågor eller om du vill ha ett registerutdrag, kontakta förskolans/skolans dataskyddsombud.

Om du är vuxenstuderande och har frågor om hur dina personuppgifter hanteras kontakta i första hand platschefen på din ort. Om platschefen inte kan svara på din fråga eller du vill ha ett registerutdrag, kontakta din utbildningsverksamhets dataskyddsombud.

För kontakt med tillsynsmyndigheten för dataskyddsförordningen se här.

Du kanske också är intresserad av