×
 

Vi har inte hotat eller tystat lärare

Debattreplik som publicerades i Aftonbladet 2017-12-13.

AcadeMedia-lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom skriver på Aftonbladet Debatt att AcadeMedia hotar och tystar dem för deras åsikter. Det stämmer naturligtvis inte. Att en av dem skulle ha avskedats stämmer inte heller.
Porträttbild av Paula Hammerskog

Att de under flera år varit aktiva debattörer som öppet kritiserar sin arbetsgivare är inget problem i sig, snarare tvärtom. Vi är ett kunskapsföretag, och kunskap byggs genom kritiska frågor. Problemen är av ett helt annat slag. De uppstår när den politiska agendan tar över i klassrum och lärarrum. Där ska allt fokus ligga på undervisning och elevernas lärande, och det är vår skyldighet att säkerställa att det är så.

Det är också anledningen till att kommentarsfunktionen på skolans Facebooksida stängts av. Det blir en orimlig arbetssituation för skolan, och fel fokus, när det skrivs hundratals kommentarer av personer som saknar insikt i vad detta egentligen handlar om. Vi gillar sociala medier och vill inte stänga av kommentarsmöjligheterna, men när dessa kommentarer i princip tar över skolans verksamhet måste vi dock agera.

Inom AcadeMedia har vi haft visselblåsarpolicy och meddelarfrihet sedan 2013. Det betyder att vi uppmuntrar alla medarbetare att delta i debatten. När vi fått frågor som ”är detta verkligen OK att skriva?” har svaret alltid varit ett mycket tydligt ja. Man får ha vilka åsikter man vill. Man får också ge uttryck för dem i media och i sociala medier. I skolan ägnar vi oss dock åt undervisning och lärande.

I år kom äntligen lagstiftning så att våra medarbetare, som alltså är privatanställda, har samma lagstadgade meddelarfrihet som anställda på kommunens skolor. Det tycker vi är bra.

Eftersom det just nu pågår förhandlingar kan vi som arbetsgivare inte uttala oss om detaljer i detta ärende, det vore djupt oetiskt. Det är givetvis problematiskt när bara en sida kommer till tals, inte minst för skolans rektor som hamnar i skottgluggen utan möjlighet att ge sin bild. Verkligheten är ju aldrig ensidig.

Vi förstår att Göran Drougges och Magnus Ekbloms påståenden väcker många frågor. Men om det de skriver vore sant hade vi rimligen agerat för längesen. Deras politiska engagemang är ingen nyhet för oss, men i det här fallet är det varken det politiska engagemanget eller åsikterna det handlar om.

Bland våra 12 500 medarbetare i Sverige finns mängder av politiska åsikter, konstigt vore det annars. Och så länge åsikterna inte torgförs på ett sätt som drabbar arbetsmiljön och undervisningen är det en ickefråga för oss som organisation, vi har inte med deras åsikter att göra.

För mig som kommunikationsdirektör är frågan dock gigantisk. Jag har i många år försvarat Göran Drougges och Magnus Ekbloms rätt att säga vad de vill i media. Allt annat vore omöjligt. Hade de haft rätt i sina påståenden hade jag, i samma ögonblick jag fick veta det, lämnat in min avskedsansökan. Jag har ingen anledning att göra det, eftersom vi aldrig har, och aldrig kommer att, säga upp någon på grund av hens åsikter.

Paula Hammerskog
Kommunikationsdirektör AcadeMedia