×
 

Skolinspektionen avslutar tillsynen av DCC i Västerås

Beslutet innebär att Skolinspektionen anser att huvudmannen Hermods AB och skolan har åtgärdat den brist som fanns kopplat till det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) på bygg – och anläggningsprogrammet.

– Det är givetvis bra att Skolinspektionen gör samma bedömning som vi, att vi lyckats åtgärda den brist som tidigare fanns gällande APL-platser, säger Anneli Hammarberg, utbildningsdirektör för Design & Construction College.

Skolan stängde intaget för årskurs ett inför höstterminen 2014 och stänger för gott vid den här terminens slut.

I Skolinspektionens beslut står det bland annat att:

”Skolinspektionen bedömer därför att huvudmannen har vidtagit de åtgärder som skäligen kan krävas för att avhjälpa den påtalade bristen. Skolinspektionen förutsätter dock att huvudmannen fortsätter sina insatser för att samtliga elever åter ska få möjlighet att fullgöra sin APL”.

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas i hela utbildningskedjan. Våra 12 000 medarbetare på drygt 500 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningsenheter har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 140 000 barn, elever och deltagare som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål.

Alla som valt oss ska få de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential och vi ger garantier när det gäller utbildning, kvalitet, öppenhet och trygghet.

Vi är norra Europas största utbildningsföretag – vår storlek skapar trygghet och stabilitet.