×
 

Rivstart för AcadeMedia i 100-klubbenBakgrunden till avsiktsförklaringen är regeringens initiativ Sverige tillsammans, var syfte är att ta tillvara nyanländas kompetens.

AcadeMedia var ett av de företag som var först ut att samarbeta med Arbetsförmedlingen i 100-klubben. Där ingår de företag som åtar sig att ta emot minst 100 nyanlända inom tre år.

– För oss är det inte bara en fråga om att ta ansvar. Det är också en kompetensförsörjningsfråga. Vi behöver fler lärare att anställa både idag och i framtiden, och det finns otroligt mycket kompetens och engagemang bland många nyanlända, säger Linn Johansson, projektledare för integrationsfrågor på AcadeMedia.

Inblick i att jobba som lärare i Sverige

Det är framför allt arbetspraktik för lärare som AcadeMedia har satsat på i 100-klubben. AcadeMedia har även tagit fram ett eget bedömningsmaterial, som kompletterar det bedömningsmaterial Arbetsförmedlingen har för akademikeryrken.

– Syftet är att de som gör praktik hos oss ska få ett kvalitativt omdöme kopplat till pedagogiskt arbete, berättar Linn Johansson och fortsätter:

– Det är viktigt att nyanlända lärare snabbt får kontakt med svensk skola där de kan få en inblick i hur det är att jobba som lärare i Sverige. Genom att göra praktik kan de lättare avgöra om de vill ta de vidare steg som krävs för att få en svensk lärarexamen, exempelvis via snabbspår eller kompletterande ämnesstudier på universitetet.

Lever upp till avsiktsförklaringen med råge

Johanna Sjödin, sektionschef och ansvarig för rikstäckande uppdrag på Arbetsförmedlingens arbetsgivarcenter i Stockholm, tycker att samarbetet med AcadeMedia har fungerat bra.

– Arbetsförmedlingen ser fram emot det fortsatta samarbetet med AcadeMedia. Det är ett positivt exempel på vårt samarbete med företag som tar emot nyanlända i sin verksamhet. Att nyanlända lärare snabbt kommer ut i arbete är viktigt för oss och samarbetet är även av betydelse för svensk arbetsmarknad eftersom det råder brist på lärare, säger hon.

Både Linn Johansson, AcadeMedia, och Johanna Sjödin, Arbetsförmedlingen, ser fram emot att fortsätta samarbetet under de knappa två år som återstår. Det mesta pekar mot att AcadeMedia kommer att leva upp till avsiktsförklaringen med råge.

– Ute på våra förskolor och skolor är det mycket uppskattat med fler vuxna bland barn och elever. Personer med språkkunskaper i exempelvis arabiska är värdefulla tillgångar i flera av våra verksamheter. Detta är verkligen ett win-win-upplägg, och i de fall praktiken leder till anställning är det givetvis ett extra plus, säger Linn Johansson.

För mer information, kontakta:
Linn Johansson, projektledare integrationsfrågor AcadeMedia, linn.johansson@academedia.se,
Johanna Sjödin, sektionschef, Arbetsförmedlingens arbetsgivarcenter, Stockholm, 010-488 50 63

Presskontakt
Jonas Hansson, regionkommunikatör, Arbetsförmedlingen, 010-488 42 92

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas i hela utbildningskedjan. Våra 12 500 medarbetare på drygt 550 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningsenheter har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 140 000 barn, elever och deltagare som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål.

Alla som valt oss ska få de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential och vi ger garantier när det gäller utbildning, kvalitet, öppenhet och trygghet.

Vi är norra Europas största utbildningsföretag – vår storlek skapar trygghet och stabilitet.