×
 

Rekordförsäljning för AcadeMedia

REKORDFÖRSÄLJNING FÖR ACADEMEDIA AcadeMedias division för New Media Learning rapporterar att bolaget tecknat ett flertal nya order som inklusive optioner och förhandsbesked har ett värde större än 63 miljoner kronor. Detta medför att AcadeMedias orderstock nu överstiger hela årets budget. Bland annat kommer AcadeMedias skola för kvalificerad yrkesutbildning, Masters of Media, under 2002 att ta in ca 250 studenter för tvååriga heltidsstudier i sju olika utbildningar: Cross Mediaproducent, Projektledning, IT-pedagog, Mediaprogrammering, Informationsdesign, Mediateknik samt en helt ny och avancerad utbildning; E- learningproduktion. AcadeMedia New Media Learning har dessutom ett snabbt växande utbud av kortare utbildningar genom verksamheterna AcadeMedia World, AcadeMedia Business School, Platsportalen och MacMeckarna. De flesta av dessa utbildningar genomförs i klassrum, över egenutvecklade Internettjänster samt i kombination av dessa. Det totala värdet på de nya avtalen uppskattas till 63,6 miljoner kronor varav 22,7 miljoner är klara order, ytterligare 24,2 miljoner är förhandsbesked och ytterligare 16,8 miljoner optioner på utökning av befintliga avtal. AcadeMedia rapporterade i sin bokslutsrapport om en orderstock om 51 miljoner kronor, ett belopp som nu ökat väsentligt. För mer information vänligen kontakta: Lars G Mattsson, CEO Academedia AB (publ), lars.g.mattsson@academedia.se Phone: +46 (0) 8 671 09 73 Mobile +46 (0) 704 40 40 64 Anders Ahlquist, vVD AcadeMedia AB, anders.ahlquist@academedia.se Telefon: +46 (0) 40-600 6000, Mobil: +46 (0) 704-40 40 46 AcadeMedias verksamhet är inriktad på utveckling av interaktiva kunskapslösningar till individer och företag. I Academedia ingår dotterbolagen, Gravity, MacMeckarna, Masters of Media och AcadeMedia World. Academedia är nordens största företag inom interaktivt lärande och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Academedia, med dotterbolag, finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Gävle och har ca. 120 anställda. Gravity stödjer företagsledningar att effektivisera affärskritiska processer med hjälp av digitala interaktiva kunskapslösningar. Gravity analyserar den del av kundernas kritiska affärsprocesser som är kunskapsberoende och levererar skräddarsydda kunskapslösningar som skapar mätbara resultatförbättringar, konkurrensfördelar och tillväxt. Leverans sker vanligtvis genom Web-baserade lösningar. Sedan 1988 har Gravity levererat mer än 600 kunskapslösningar. MacMeckarna bedriver avancerad konsultverksamhet samt utbildning genom bl a länsarbetsnämnderna inom ny media- och informationsteknik till bl.a. tidnings- reklam- och informationsbranschen. I MacMeckarna ingår även landets största yrkeshögskola, Masters of Media. AcadeMedia World är en utbildningsportal som innehåller ett 50-tal egenutvecklade och avancerade utbildningar inom ny media- och informationsteknik men även inom "softskills" områden som ekonomi och projektledning. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/06/20020306BIT00080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/06/20020306BIT00080/wkr0002.pdf