×
 

Ny affärsutvecklingsdirektör på AcadeMedia– Kristofer kommer att bli ett bra tillskott i AcadeMedias koncernledning. Hans erfarenhet i organisationen och arbete med vår etablering i Norge och Tyskland har varit mycket framgångsrikt. Jag ser fram emot att jobba mer tillsammans med honom, säger Marcus Strömberg, AcadeMedias VD.

Samtidigt som Kristofer Hammar tillträder sin tjänst avgår Martin Sandgren, vice VD på AcadeMedia, ur koncernledningen, vilket meddelats tidigare. Någon ny vice VD kommer inte att utses. Kristofer Hammar:

– Att vara med och utveckla svensk och internationell utbildning är fantastiskt spännande, och jag ser fram emot att göra det i AcadeMedias koncernledning. Jag har jobbat mycket med vår tyska förskoleverksamhet de senaste åren och jag tror att vi har mycket att lära av andra länder, säger Kristofer Hammar.

Kristofer Hammar kommer i sin roll som affärsutvecklingsdirektör också att ha ett övergripande ansvar för AcadeMedias inköps- och fastighetsavdelningar.

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas i hela utbildningskedjan. Våra 12 500 medarbetare på drygt 550 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningsenheter har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 140 000 barn, elever och deltagare som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål.

Alla som valt oss ska få de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential och vi ger garantier när det gäller utbildning, kvalitet, öppenhet och trygghet.

Vi är norra Europas största utbildningsföretag – vår storlek skapar trygghet och stabilitet.