×
 

Kolla fakta innan ni skriver om oss

Debattartikel publicerad i Dagens Samhälle 2016-06-02

Daniel Suhonens och Sten Svensson artikel är till största delen ideologisk, de gillar helt enkelt inte företag i välfärden. Det står dem naturligtvis helt fritt att tycka så. Däremot bör de inte stå oemotsagda när de som argument för denna uppfattning kommer med rena felaktigheter.
Porträttbild av Paula Hammerskog

De skriver ”De inriktar sig på elever som har välutbildade föräldrar”.

Det är direkt felaktigt. Vi har skolor som har precis motsatt inriktning. Skolor som i princip enbart tar emot elever som haft en jobbig grundskoletid, som många gånger har låg studiemotivation. Medarbetarna på dessa skolor gör en fantastisk insats när de inte bara lyckas få dessa ungdomar att faktiskt komma till skolan varje dag, utan också gå igenom skolan med fullständiga betyg, ofta med en yrkesutbildning i bagaget.

Vi har också skolor för skolintresserade och därmed mycket studiemotiverade elever. Och skolor för alla dem mellan dessa båda ytterligheter.

En intressant aspekt på argumentet att bara välutbildade väljer våra skolor vilket skulle öka segregationen är kombinationen med det lika felaktiga argumentet att vi gör avkall på kvaliteten i undervisningen eftersom vi vill tjäna pengar. Man tänker sig alltså att dessa välutbildade föräldrar med studiemotiverade elever med berått mod väljer sämre skolor än de behöver. Det faller, tror jag, på sin egen orimlighet.

Med det sagt. Vi har stora problem med segregation. Den beror på att vi bor segregerat. Skolan och det fria skolvalet kan där vara en viktig del av lösningen på detta.

Suhonen och Svensson skriver också: ”utan skolbibliotek, utan specialsalar och utan specialundervisning eller elevvårdsinsatser”.

Var i hela världen kommer dessa uppgifter från? Tror ni verkligen att det är sant? Skolinspektionen håller nu på med mängder med inspektioner på våra skolor (många är redan klara), det finns ingen utan skolbibliotek, specialsalar eller elevvård. Det finns en del skolor utan idrottshall, där har vi dock alltid avtal med exempelvis kommunen, och använder då ofta samma idrottshall som de kommunala skolorna.

Fortsättningen blir ännu märkligare: ”De elever som behöver extra stöd får kommunen ta hand om.”

Vi har mängder med elever som behöver extra stöd. Och som får det. Så är det i alla skolor, och så ska det vara.

Nästa gång ni vill skriva om oss kan ni väl höra av er och få lite fakta. Eftersom sådana faktiskt finns.

Paula Hammerskog
Kommunikationsdirektör, AcadeMedia