×
 

Kärleken är fri på Praktiska Kristianstad

Nu pågår temaveckan "Kärleken är fri" på Praktiska gymnasiet i Kristianstad. Syftet är bland annat att göra yrkeseleverna uppmärksamma på deras rättigheter kring hedersrelaterat våld och förtryck.

Abdelfatah Ismael - "Abbe" - är mentor på Praktiska Kristianstad och involverad i temaveckan "Kärleken är fri".

– För mig som rektor på en skola med elever från nästan hela världen är det viktig att vi tar ansvar och samverkar med andra kring dessa frågor som tyvärr inte är självklara för alla. Mina elever ska känna till sina rättigheter och veta var de kan vända sig och vilket stöd skolan och samhället kan ge dem om de skulle känna sig utsatta, säger Bo Berntsson, rektor på Praktiska gymnasiet i Kristianstad. 

"Kärleken är fri" är en samverkansmetod som handlar om att informera barn och unga om deras rättigheter och stödvägar om deras rättigheter kränks. Samverkansgrupperna arbetar efter ett skolkoncept där de genomför skolveckor tillsammans där de möter eleverna utifrån ett rättighetsperspektiv. 

Temat för veckan är brett: Kärleken är fri och alla har rätt att älska vem de vill. I år har samverkansgruppen särskild kompetens för att bemöta unga som utsätts för hedersrelaterat våld eller förtryck.

För att delta i samverkansarbetet så är det obligatoriskt att genomgå Rädda Barnens grundutbildning för Kärleken är fri. Förutom medarbetarna på gymnasieskolan så är följande parter involverade i temaveckan:

  • Rädda Barnen
  • Fältgrupper från Kristianstad och Hässleholm
  • Kommunpolis
  • Kvinnojouren
  • Ungdomsmottagningen
  • Kristianstad kommun och stadutvecklingsenheten
  • Fritidsgården på Näsby

För frågor eller kontakt med skolan, kontakta rektor Bo Berntsson, 072 712 0967. Läs mer om Kärleken är fri som är en del av Rädda barnens förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

Skolan har följande yrkesinriktade gymnasieprogram: Bygg och anläggning, Fordon och transport, Försäljning och service, Hantverk med inriktning Frisör, Naturbruk, Vård- och omsorg samt VVS och fastighet. 

Du kanske också är intresserad av