×
 

GDPR

I AcadeMedias GDPR-utbildning 2.0 lär du dig vad lagstiftningen innebär i praktiken och hur du ska förhålla dig till den i ditt dagliga arbete. I AcadeMedia ska alla medarbetare genomföra utbildningen en gång per år.

Academys GDPR-utbildning är öppen för alla som är intresserade av reglerna i dataskyddsförordningen och hur de ska tillämpas inom utbildningssektorn. 

Personuppgifter ska alltid hanteras varsamt och med den här utbildningen får du med dig en grundläggande förståelse för den personliga integriteten och verktyg för att hantera personuppgifter på rätt sätt. Utbildningen togs initialt fram i samband med att dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft den 25 april 2018, och har därefter uppdaterats i takt med att nya behov identifierats.