×
 

Fortsatt bra resultatutveckling i AcadeMedias grundskolor

AcadeMedia fortsätter därmed att ligga en bra bit över rikssnittet som 2015 var 77 procent.

– Det är naturligtvis väldigt roligt. Det pratas mycket om sjunkande kunskapsresultat i svensk skola, därför känns det bra att även kunna visa en annan bild, med skolor som genom ett systematiskt kvalitetsarbete får allt fler elever att nå kunskapsmålen, säger Sofia Larsen, chef för AcadeMedias för- och grundskolor.

Andelen elever som blir behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram ökar också enligt de preliminära betygsresultaten. Från 92 procent förra året till 93,6 procent i år. Rikssnittet låg 2015 på 85,6 procent.

– Vi har många rektorer och lärare runt om i landet som gör fantastiska insatser varje dag för att alla elever ska nå kunskapsmålen och i de här preliminära betygsresultaten ser vi att deras arbete bär frukt. Vi fortsätter att ta stora kliv framåt, säger Sofia Larsen.

Även kurvan för genomsnittligt meritvärde pekar uppåt för AcadeMedias grundskolor. I år är det genomsnittliga meritvärdet, baserat på 17 ämnen, 241,5 poäng enligt de preliminära betygsresultaten. Det är ökning med 1,1 poäng jämfört med förra året.

Sofia Larsen är nöjd med att resultaten går åt rätt håll, men ser samtidigt utmaningar framåt.

– Vi kan aldrig vara helt nöjda förrän vi lyckas med alla elever och dit har vi fortfarande en bit kvar. Skillnaderna mellan olika skolor när det gäller hur många elever som når kunskapsmålen är fortfarande för stora, där behöver vi fortsätta att jobba tålmodigt och systematiskt. De här preliminära betygsresultaten tyder dock på att vi är på rätt väg och att vi är med och stärker skolutvecklingen i Sverige, säger hon.De betygsresultat som presenteras i artikeln är preliminära. Differenser kan förekomma i jämförelse med den nationella statistik som publiceras i databasen SIRIS under september månad.