×
 

Börsen ökar vår öppenhet

Debattartikel publicerad i Dagens Industri 2016-06-15

AcadeMedia är ett samhällsnyttigt företag vars uppdrag kan sammanfattas enkelt. Vi ska erbjuda mest och bäst utbildning för varje investerad skattekrona.
Porträttbild av Marcus Strömberg

I dag återintroduceras AcadeMedia på Stockholmsbörsen. AcadeMedia är norra Europas största utbildningsföretag. Våra medarbetare tillhandahåller varje arbetsdag utbildning till över 100 000 personer. Vi berör många människor.

Vi har sedan det blev känt att vi skulle börsnoteras igen också mött ett mycket stort intresse att äga AcadeMediaaktier. Noteringen är kraftigt övertecknad och intresset hos både allmänhet och medarbetare är stort. Vi kommer direkt vid start att ha en bred och stor ägarbas.

Vår ambition med noteringen är att ge Academedia en ägarform som ger myndigheter och medborgare den insyn som krävs i privata välfärdsbolag. Vi har introducerat en ny familjeägd långsiktig huvudägare i form av Mellby Gård, vi ägs till stor del av institutioner som pensionsmyndigheter i Sverige och Norge men även utanför Norden. Detta är en kvalitetsstämpel, som tillsammans med ett brett ägande av många små aktieägare motsvarar de krav på långsiktigt ägande och insyn som riksdagen krävt i friskolekommissionen.

Detta är givetvis roligt men det som gjort mig mest glad och stolt är alla de diskussioner jag haft med utländska institutioner om det nordiska utbildningssystemet. Jag vet inte hur många gånger jag hört: ”jag önskar vi hade ert system med likvärdig skolpeng”.

I många andra länder är det inte ovanligt att familjer får betala hundratusentals kronor varje år för att barnen ska kunna gå i bra privata skolor. I Sverige har vi istället byggt ett system där valfriheten och möjligheten att välja en bra skola gäller alla, oavsett plånbokens storlek.

Vår skolpengsmodell som utvecklats under mer än 25 år ökar förutsättningarna för konkurrenskraftiga skolresultat, för rättvisa och för likvärdighet. En förutsättning är att fler gör aktiva skolval. Här har vi som friskoleföretag ett stort arbete att göra, vi måste bli ännu bättre på att förklara skolvalet, och på att berätta om de alternativ som finns.

Skolkommissionen konstaterade för några veckor sedan att de fristående skolorna är här för att stanna och att skolvalet bör utvecklas. Enligt skolkommissionen bör ett obligatoriskt skolval övervägas. Vi håller med. Vi ska vidareutveckla systemet och göra det ännu bättre.

I Tyskland, Frankrike och Finland ser vi nu skolpengssystem växa fram. I Norge har 50 procent av föräldrarna valt privat förskola i ett system som i stort sett är exakt detsamma som i Sverige.

Våra nordiska förskolor möts också med respekt utomlands. Jag skulle vilja säga att vi är unika i världen med vår breda förskola som är inriktad på kunskap och god omsorg. Vår förskola är en förebild för många länders ansträngningar att göra arbetslivet mer jämlikt. AcadeMedia har en god möjlighet att göra detta till en exporttjänst och med börsen som plattform skapar vi ett företag som är redo att ta tillvara ta de möjligheter för tillväxt som finns i Europa.

Ett gott samhälle utvecklas när medborgarna ges möjlighet att under likvärdiga och öppna former påverka och forma sin egen framtid. AcadeMedia är en del av ett sådant utbildningssystem. Detta gör oss stolta.

I Sverige har vi öppnat upp för företag i välfärden. Jag är en varm anhängare av en mångfald bland utövare. Vi behöver fler ideella utbildningsföretag men de kan inte tvingas fram utan måste som vi förtjäna sitt förtroende.

Företag som driftsform har den fördelen att det finns en drivkraft att expandera och att ta bra skolor till fler människor.

AcadeMedia vill nu som ett börsnoterat företag fortsätta och utveckla vår del av ansvaret för att lyfta Sveriges skolresultat genom att använda våra resurser på ett effektivt sett. Sverige står inför en utmaning att lyfta våra skolresultat men också att använda våra resurser på ett effektivt sett. I Sverige satsar vi mer än snittet på utbildning. För att lyfta kvaliteten krävs det inte bara mer pengar utan också genomtänkta styrmodeller och organisationer.

AcadeMedia är redan i dag ett mycket öppet företag. Vi redovisar löpande kvalitets-och finansiella data. Som ett noterat bolag kommer insynen i AcadeMedia att öka ännu mer. Detta är viktigt för oss. God utbildning är nämligen mer än en privatsak. God utbildning är en viktig del av vår gemensamma framtid.

Marcus Strömberg
VD AcadeMedia