×
 

Att leda i lågintensiva kriser

Vetenskapliga perspektiv, inspiration och verktyg för att stödja ledare i arbetet att leda i lågintensiva kriser, så som corona-pandemin och dess effekter. Aida Alvinius, forskare och krisexpert på Försvarshögskolan, delar i 4 filmer med sig av sin och andras forskning och expertis.

Leda i lågintensiva kriser är en utbildning uppdelad i fyra delar. Den första delen är en övergripande introduktionsfilm till kriser och krishantering samt tillhörande presentationsmaterial. De övriga delarna 2-4 fokuserar på ledarskap under lågintensiva kriser och består av film, presentationsmaterial samt stödmaterial för egen reflektion och/eller kollegiala samtal.

Reflektions- och arbetsmaterialet som hör till utbildningen finner du här.