×
 

Årets kvalitetsrapport ringar in viktiga utvecklingsområden

– Vårt mål är att alla barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter ska nå utbildningens mål och sin fulla potential. Vi är ännu inte helt framme, men genom ett stabilt kvalitets – och utvecklingsarbete vet vi hur vi behöver navigera för att måluppfyllelsen ska öka, säger Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia.

I kvalitetsrapporten redovisas allt ifrån hur många grundskoleelever som når gymnasiebehörighet till hur nöjda föräldrarna är med den förskola de valt för sina barn. Transparensen är viktig, menar Ingela Gullberg.

– Att vara öppen med hur väl vi lyckas i vårt uppdrag är viktigt, framför allt för dem som väljer någon av våra förskolor, skolor eller vuxenutbildningar. Men öppenheten är också ett viktigt redskap i vårt systematiska kvalitetsarbete, säger Ingela Gullberg.

– Tack vare den gemensamma plattform vi har inom AcadeMedia kan vi jämföra resultat mellan våra huvudmän och enheter betydligt mer ingående än i övriga riket. Det gör i sin tur att vi kan lära av dem som lyckas bäst och sprida viktiga erfarenheter till varandra, säger hon.

Den som läser årets kvalitetsrapport kan bland annat se att betygsresultaten i grundskolan fortsätter att ligga en bra bit över rikssnittet och att meritvärdena fortsätter att stiga. På gymnasiet når allt fler examen och fler elever än tidigare fullföljer sin utbildning. Men det finns också utmaningar.

– Det är bra att vi fortsätter att vara starka i flera kvalitetsaspekter, men vi har också områden där vi behöver bli bättre. Variationerna mellan olika huvudmän när det exempelvis gäller upplevd kvalitet på gymnasiet är fortfarande allt för stora, säger Ingela Gullberg.

För att komma närmare AcadeMedias övergripande målsättning, 100 % - alla ska i mål, finns ett antal prioriterade utvecklingsområden.

– Vi har utmaningar framför oss och många av dem delar vi med övriga Skolsverige. Högre måluppfyllelse och ökad likvärdighet är två av de främsta och dessa har vi extra fokus på i vår Färdplan 2020, säger AcadeMedias VD Marcus Strömberg.

– Regeringen har genom Skolkommissionen uppmanat till nationell samling för att höja resultaten i svensk skola och som Sveriges näst största utbildningsanordnare har vi både ett ansvar och en vilja att vara med och göra skillnad. Det systematiska kvalitetsarbete som vi utvecklat under flera år ger oss en bra grund att stå på, säger han.Här kan du läsa årets kvalitetsrapport digitalt.