×
 

Academedias delårsrapport

Academedias styrelse meddelar idag nytt datum för delårsrapporten, kvartal 2, 2007.
Nytt datum är 21 augusti 2007.