×
 

AcadeMedia skriver avtal inom flexibel utbildning

- Vi tog hem avtalen tack vara vår mångåriga erfarenhet av liknande uppdrag. Vi vet att det är viktigt att tydliggöra utbildningens mål från allra första början. Det måste vara klart för var och en att denna utbildning ökar deltagarnas konkurrenskraft på arbetsmarknaden, men också att det är deltagarens egen insats som påverkar framtiden, säger Lars Ollson, regionchef på AcadeMedia Eductus. Målet med utbildningen är att ge deltidsanställda en kompetenshöjande insats och en bredare kompetensprofil i avsikt att få ett varaktigt arbete på heltid hos nuvarande, och/eller ny arbetsgivare. AcadeMedias flexibla utbildningsmodell breddar deltagarens kompetens och höjer deras motivation. Upplägget utgår från deltagarens förutsättningar med individuella studieplaner. Därför varierar utbildningens längd och anpassas efter de behov som varje individ har. Åsa Eriksson, som arbetar som personlig assistent och kombinerat arbete med studier i bland annat rehabilitering hos AcadeMedia i Hedemora, säger: - Jag tänker annorlunda nu och har större insikter. Utbildningen upplägg var mycket bra. Jag fick utgå från min egen individuella nivå och gavs all den hjälp jag behövde. Det var en bra kombination avsjälvständiga studier och grupparbeten. I små grupper kunde vi även ta hjälp av varandra. Avtalen sträcker sig från 2006-08 21 till 2007-08-19, med möjlighet till förlängning. Maximalt utnyttjat uppgår det totala ordervärdet till 7 miljoner.