×
 

AcadeMedia nyemitterar till svenska institutioner

AcadeMedia nyemitterar till svenska institutioner SBI-noterade AcadeMedia har idag emitterat 400.000 av serie B till ett antal svenska institutioner, till priset 250:- per aktie. Därmed tillförs AcadeMedia 100 Mkr som skall användas för att finansiera fortsatt tillväxt och expansion. Pengarna skall bland annat användas till satsningen på den paneuropeiska utbildningsportal inom Ny Media- och Informations-teknik som presenterades i gårdagens pressmeddelande. Arrangör av emissionen är Öhmans fondkommission. För mer information, kontakta Jörgen Bladh, AcadeMedia, tel 0704 404050 Kompletterande information: Antal aktier och utvecklingen av eget kapital Vid årsskiftet hade AcadeMedia totalt 2,595 miljoner aktier. Därefter har antalet aktier utökats med 197.000 b-aktier som betalning för förvärvet av BIG, samt de 400.000 b-aktier som emitteras idag. Därmed uppgår antal aktier i AcadeMedia till 3,192 miljoner. Det egna kapitalet var vid årsskiftet 53 Mkr. De 197.000 aktierna till BIG bokas in till ett värde av 105:- per aktie (vilket var kursen vid tidpunkten för affären) vilket ökar det egna kapitalet med 21 Mkr. Dagens emission ökar det egna kapitalet med 100 Mkr (minus avdrag för emissionskostnader) till sammanlagt 174 Mkr. Till detta kommer en reavinst om 35 Mkr som gjordes vid försäljningen av Epic under januari månad. Sålunda uppgår det egna kapitalet i AcadeMedia per idag till över 205 Mkr. AcadeMedia är ett Internetföretag med inriktning på e-learning. Dotterbolaget MacMeckarna bedriver utbildning inom ny media- och informationsteknik genom bl.a. landets största yrkeshögskola Masters of Media. Dotterbolaget Gravity e-learning erbjuder interaktiv kompetensöverföring och knowledge management, och producerar utbildningssystem på intranät, Internet och CD-ROM/DVD. AcadeMedia är SBI- noterat och har drygt 180 anställda. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/10/20000210BIT01010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/10/20000210BIT01010/bit0002.pdf