×
 

AcadeMedia årsredovisning 2008

AcadeMedias årsredovisning 2008 finns tillgänglig på www.academedia.se.

Vill du beställa en tryckt årsredovisning kan göra detta via www.academedia.se eller info@academedia.se.

Stockholm den 1 april 2009
AcadeMedia AB (publ)

Marcus Strömberg
VD