×
 

AcadeMedia AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

KVARTAL 4 (1 OKTOBER – 31 DECEMBER)
- Nettoomsättningen uppgick till 67,8 mkr (61,8).
- Rörelseresultatet uppgick till 8,9 mkr (-7,6).
- Rörelsemarginalen uppgick till 13,1% (neg).
- Resultat efter finansnetto uppgick till 9,0 mkr (-7,5).
- Resultat efter skattekostnad uppgick till 8,9 mkr (-2,4).
- Resultat per aktie uppgick till 2,80 kr (-0,74).
- Kassaflödet för perioden uppgick till 9,4 mkr (-0,5).

12 MÅNADER (1 JANUARI – 31 DECEMBER)
- Nettoomsättningen uppgick till 221,7 mkr (226,2).
- Rörelseresultatet uppgick till 11,0 mkr (-17,7).
- Rörelsemarginalen förbättrades till 5,0% (neg).
- Resultat efter finansnetto uppgick till 11,0 mkr (-16,7).
- Resultat efter skattekostnad uppgick till 9,6 mkr (-12,2).
- Resultat per aktie uppgick till 3,01 kr (-3,82).
- Kassaflödet för perioden uppgick till -4,6 mkr (0,9).