×
 

27 nya talanger examinerade   

Glädje, blandat med en hel del nerver, präglade examinationen av AcadeMedias talangprogram. 27 potentiella chefer fick redovisa hur de ser på sig själva och sitt ledarskap. 27 berättelser om personliga resor och insikter levererades till en förväntansfull publik där talangernas egna chefer, och AcadeMedias koncernledning, fick ge feedback.

AcadeMedias talangprogram startade för sju år sedan och hittills har cirka 200 personer gått det. Till årets program nominerades 70 medarbetare av sina chefer. Efter nomineringen får talangen själv söka till programmet för att visa att hen är intresserad av en ledarkarriär. En stor del av de som nomineras tar steget att söka.

De uppföljningar som varje år görs efter talangprogrammet visar att det fungerar väl.  En utvärdering där 100 tidigare deltagare tillfrågats om hur de upplevde talangprogrammet visar att 9 av 10 tycker att det har hjälpt dem i deras yrkesroll. 93 procent av de tillfrågade, som även inkluderar personer som idag jobbar i andra organisationer, skulle rekommendera AcadeMedia som arbetsgivare. 

-Vårt talangprogram är en viktig satsning och en del av arbetet för att säkra tillgången till goda ledare i framtiden. Det är också viktigt för att främja vårt kulturarbete där vi vill att våra talanger ska färgas av mod, passion och tillit. Dessutom får både kursledningen och koncernledningen med sig kunskaper utifrån deltagarnas verklighet och utvecklingsresam, säger Lisa Oldmark, HR-direktör på AcadeMedia.

I år har programmet letts av Petter Brobacke från AcadeMedia Academy och AnnSofi Rydholm som är rektor i Vittra. Under året har de tillsammans med deltagarna träffats fyra gånger, och både genomfört ett antal uppgifter, lyssnat på olika föreläsare och läst kurslitteratur. Allt från omvärldsanalyser och ekonomi till kommunikation och självledarskap har gåtts igenom ur ett chefsperspektiv.

Man har också diskuterat värderingar, inte bara vilka värderingar man har, utan också varför. Vad är det som gör att just jag, tycker detta är så viktigt att leva efter? Oavsett om värderingen är rättvisa, gemenskap eller något helt annat. Målet med programmet är att ge deltagarna verktyg att både leda sig själva, och andra.

Här kommer några citat från de presentationer som gjordes vid examinationen.

”Jag vill vara en bra ledare, en ledare som får människor att växa, som bjuder på sig själv och som leder sig själv. Jag har verkligen hamnat rätt som arbetar med utbildning, för mig är utbildning en biljett till drömmen och att kunna ge andra den biljetten är fantastiskt”.

Daniela Lukovic, utbildningsledare, Hermods, Lund.

”Jag har alltid många bollar i luften och jag har alltid en massa bollar som jag vill börja kasta. Mitt perspektiv är att vara en trygg ledare, som trots att mycket händer, skapar trygghet. Det viktigaste är inte att stå i centrum som ledare, utan att hela tiden ha uppdraget i fokus.”

Julia Andersson, lärare Drottning Blankas Gymnasieskola, Falkenberg.

”Jag drivs av att bidra till jämlikhet, alla ska få samma möjligheter. Jag vill att vi tillsammans ska planera och arbeta mot uppsatta mål och att skapa förutsättningar genom tydlighet, kommunikation och transparens. Man måste också våga backa ett beslut som var bra i går, men inte idag. Mitt sätt att leda kopplar jag ihop med mina livs- och yrkeserfarenheter där föränderliga miljöer, tillit och kreativitet varit en stor del av mitt liv.”

Pernilla Månsson, teamleader Hermods Stockholm

”Det har varit spännande att möta en massa smarta personer med helt andra infallsvinklar än jag själv har. Vad som gör en bra ledare är jag fortfarande inte helt säker på, men jag ser ju att jag kan använda samma strategi som jag gjorde när jag var uthyrd som fotbollsmålvaktstränare för barn – det var mitt första ledaruppdrag. För att få barn att bli bra målvakter behöver man ha tydliga regler och ramar, instruera genom att både prata och visa, lyssna och iaktta, samt ha självförtroende och tålamod. Det gäller, verkar det faktiskt som, även när man är chef och ledare på en arbetsplats.”

Axel Matson, kvalitetsansvarig AcadeMedias vuxenutbildning

Fakta om AcadeMedias talangprogram 

  • Talangprogrammet drivs och utvecklas av AcadeMedia Academy på uppdrag av koncern-HR, som en del av AcadeMedias kompetensförsörjningsstrategi.
  • Talangprogrammet är uppbyggt på fyra olika delmoment där samtliga innehåller litteratur, föreläsningar, träffar med ledare inom AcadeMedia och fördjupande arbete i basgrupper. De fyra delmomenten är fördjupande kunskap inom områden individ, grupp, organisation och omvärld.
  • Alla chefer i koncernen uppmuntras varje år att nominera medarbetare som har potential och vilja att kliva in i en chefsroll inom två år. De som nomineras antar sen nomineringen genom att aktivt söka till programmet.
     
  • Urvalsprocessen består av tester, intervjuer och motivering från den chef som nominerat. Testerna baseras på AcadeMedias chefsprofil. Alla som deltar i urvalsprocessen erbjuds individuell återkoppling i efterhand, kring styrkor och utvecklingsområden
  • Som förberedelse inför programmet får de antagna talangerna delta i en gemensam uppstart (Development Center) med gruppövningar, presentationer och inspirationspass. Efter detta får de individuell återkoppling som ligger till grund för handlingsplanen i självledarskap som de ska ta fram och ha med sig under programmets gång.
     

Du kanske också är intresserad av