×
 

Rekordmånga elever på AcadeMedias gymnasieskolor– Det är väldigt roligt att så många elever väljer våra skolor. Oavsett om man drömmer om att bli ekonom, spelutvecklare, svetsare eller läkare kan man hitta rätt gymnasieutbildning bland våra skolor, säger Jens Eriksson, chef för AcadeMedias gymnasieskolor.

Förra året blev Praktiska Gymnasiet och Hagströmska Gymnasiet en del av AcadeMedia. De har tillsammans 36 skolor. Räknar man in dem i ökningen har antalet elever ökat med 30,3 procent, räknas de bort är ökningen 4,5 procent.

Totalt studerar idag cirka 35 000 elever på någon av AcadeMedias 143 gymnasieskolor.

– Våra gymnasieskolor finns i hela landet och vi har ett brett utbud av program och inriktningar. Det gör oss till en drivande kraft i utvecklingen av svensk gymnasieskola, säger Jens Eriksson.

Behovet av gymnasieskolor växer, framför allt i storstäderna. Ett antal gymnasieskolor startas varje år av både kommuner och fristående aktörer.

– Vi vet att en av de tyngsta faktorerna i gymnasievalet är vad de nuvarande eleverna säger om sin skola. Att vi har elever som trivs, utvecklas och rekommenderar andra att söka sig till våra skolor gör att allt fler väljer oss, säger Jens Eriksson.

För mer information, kontakta:
Jens Eriksson, chef för AcadeMedias gymnasieskolor, 070 374 43 48, jens.eriksson@academedia.se.

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 16 300 medarbetare på våra drygt 650 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 176 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential.

Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget.