×
 

ProCivitas blir en del av AcadeMedia

Från och med den 1 juni 2011 kommer ProCivitas att vara en del av AcadeMedia. ProCivitas består av tre gymnasieskolor lokaliserade i Malmö, Helsingborg och Växjö med totalt 1280 elever.

ProCivitas elever har nått stora framgångar i såväl sina studier som i sina prestationer vid sidan av studierna. ProCivitas har även utsetts till en av Sveriges bästa arbetsplatser.

 

– Med sin profil kompletterar ProCivitas de övriga verksamheterna inom AcadeMedia. Vi har mycket att lära av den starka koppling de skapat till näringslivet och till internationella toppuniversitet. Vi är också imponerade av de fina resultat eleverna visat när det gäller bland annat nationella prov och inom Ung Företagsamhet, säger Martin Sandgren, operativ chef på AcadeMedia.

 

Skolorna kommer att drivas på samma sätt som tidigare och behålla både namn och profil. Peter och Helena Connée som drivit ProCivitas de senaste åren kommer att stanna kvar i sina roller som VD respektive Utbildningschef i företaget men kommer också att ägna tid åt att driva utvecklingsprojekt inom andra delar av AcadeMedia.