×
 

Ökad satsning på internationella utbyten inom AcadeMedia

AcadeMedia intensifierar sitt arbete med internationalisering, bland annat genom olika utbytesprogram. Redan i år får tusentals medarbetare och elever möjlighet att resa utomlands för exempelvis utbildning, praktik eller jobbskuggning på skolor.
flicka med jordglob

AcadeMedias samtliga ackrediteringsansökningar för internationella utbyten har blivit beviljade av Erasmus+. Det innebär att ett långsiktigt internationaliseringsarbete nu även kan påbörjas för de första grundskolorna. De montessoriinriktade skolorna går i täten, redan nästa läsår kan de första medarbetarna och eleverna inom Montessori Mondial resa utomlands genom Erasmus+.

Kompetensutveckling och språkinlärning på grundskolor

– Våra internationella samarbeten innebär nya vägar till kompetensutveckling för våra medarbetare och det ger eleverna fler möjligheter att utvecklas och uppleva nya saker. Eleverna får möjlighet att utveckla sin sociala kompetens, sina kunskaper om omvärlden och stimulera sin språkinlärning, säger Emma Ekström, internationaliseringsstrateg för grundskolorna inom Montessori Mondial.

Utbyten planeras för 150 gymnasieskolor 

Samtliga gymnasieskolor inom AcadeMedia är inkluderade i ansökningarna inför nästa läsår. I praktiken innebär det att medarbetare och elever på 150 gymnasieskolor kan få möjlighet till lärande och kompetensutveckling utomlands, oavsett var de studerar eller arbetar. Elever på yrkesgymnasium kan ansöka om att göra sin APL-praktik utomlands, elever på högskoleförberedande program kan göra studieresor och lärare kan jobbskugga. 

Movant adderar internationellt utbyte

Även AcadeMedias vuxensegment fortsätter att utvecklas inom internationalisering och har nu inkluderat Movant som kommer att ge sina studerande och medarbetare möjlighet till lärande och kompetensutveckling utomlands. Sedan tidigare omfattas yrkeshögskolorna Sälj & Marknadshögskolan och The Game Assembly samt Hermods Vuxenutbildning av Erasmussatsningen. 

– Vi vill alltid utveckla våra utbildningar och bredda våra perspektiv, med ett tydligt medarbetarfokus. Ett europeiskt kompetensutbyte öppnar upp för utbyten inom vuxenpedagogik, praktiska utbildningar och för bredare nätverk med företag för utlandspraktik. Här vill vi även lyfta vikten av yrkesutbildningarnas roll i framtiden, säger Patrik Henriksson, verksamhetschef på Movant.

Om Erasmus+ och AcadeMedia

Erasmus+ är EU:s program för internationellt utbyte inom utbildning. AcadeMedias sex grundskolor inom Montessori Mondial och Vittra satsar framöver på internationella utbytesprogram. 

Drottning Blanka, Klara Teoretiska, ProCivitas, LBS, NTI Gymnasiet, Praktiska och Sjölins är exempel på gymnasieskolor som redan är inkluderade i utbytesprogrammen. 

Inom vuxenutbildning kommer Sälj- och marknadshögskolan, Hermods, The Game Assembly samt Movant att kunna erbjuda internationellt utbyte för sina elever och medarbetare.

Du kanske också är intresserad av