×
 

Nya styrelseledamöter nomineras till AcadeMedias styrelse

Nya styrelseledamöter nomineras till AcadeMedias styrelse Tre nya styrelseledamöter är nominerade till AcadeMedias styrelse inför bolagsstämman den 21 april 2004. Antalet nya styrelseledamöter är föranlett av att styrelseledamöterna Bengt Stillström och Ingemar Olsson har avböjt omval. Till nya styrelseledamöter har följande personer nominerats. Helena Anderberg Pernille Renström och Klas Gustafsson. Helena Anderberg (f. 1965) är försäljningschef på Poolia rekrytering. Hon var dessförinnan VD för Ahrens University of Rapid Growth. tillför en gedigen kunskap BLAND ANNAT om utbildningsmarknaden avseende ledarskapsutbildning för tillväxt. Pernille Renström (f. 1962) är idag utbildningschef på SOS Alarm. Pernille Rehnström tillför en gedigen kunskap om prestationsförbättrande utbildningsinsatser i organisationer som är starkt prestationsberoende av humankapitalet. Hon har lång erfarenhet från Utbildningsbranschen sedan 1987. Hon är medlem i Mensa International. Klas Gustafsson (f. 1966) är idag Venture Manager och chef för Traction Venture. Klas har tidigare varit verksam som Senior Investment Manager på Northzone Ventures. Dessförinnan Investment Manager på Telia Business Innovation och konsult på Almi Företagspartner. Klas Gustafsson tillför en gedigen kunskap och erfarenhet om tillväxt på en starkt konkurrensutsatt marknad. Förslagen har stöd från aktieägare med mer än 30 procent av rösterna. Stockholm den 22 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) Lars G Mattsson För ytterligare information, kontakta: Lars G Mattsson, CEO Academedia AB (publ), lars.g.mattsson@academedia.se Phone: +46 (0)8 562 156 02 Mobile +46 (0)704 40 40 64 AcadeMedia är ett konsult- och utbildningsföretag som använder modern teknik, interaktiv pedagogik samt media för att skapa enastående inlärningsresultat och mätbar nytta. AcadeMedia finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Gävle, Sundsvall och Köpenhamn. AcadeMedia är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/22/20040322BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/22/20040322BIT00010/wkr0002.pdf