×
 

Ny utbildning: orosanmälningar i skolan  

AcadeMedia Academy har skapat en ny utbildning för att ge skolor stöd i arbetet med orosanmälningar. Utbildningen är öppen för alla, även personer utanför AcadeMedia.

– Vi vet att det ibland finns osäkerhet kopplat till orosanmälningar. När ska man anmäla, vad händer i nästa steg och hur ser samverkan mellan skola, socialtjänst och polis ut? Den här utbildningen ger kunskap om orosanmälningar och konkreta råd kring hur arbetet på skolan kan utformas på ett bra sätt, säger Mattias Hammar, trygghetschef på AcadeMedia. 

Digital utbildning i tre delar 

Utbildningen är helt digital och består av tre moduler med sammanlagt 23 olika filmer. Den innehåller också olika former av stödmaterial. Medverkar gör Mattias Hammar, trygghetschef och före detta polis, Tony Johansson, elevhälsostrateg, Lena Johansson, rektor och Sofie Spetz, skoljurist. 

Målgruppen är i första hand rektorer och medarbetare inom elevhälsan, som ansvarar för att skolan har bra och tydliga rutiner för orosanmälningar.  

– Eftersom det är en omfattande utbildning som berör olika områden kopplat till orosanmälningar så rekommenderar vi att man avsätter tid vid åtminstone tre olika tillfällen för att gå igenom den och diskutera dess innehåll. Den passar både förskolan, grundskolan och gymnasiet, säger Maria Bivesjö, utvecklingsstrateg på AcadeMedia Academy. 

Ett förebyggande skydd 

Varje år görs flera hundratusen orosanmälningar i Sverige och 2021 berördes var tionde barn av en orosanmälan. En tendens är också att orosanmälningar berör allt yngre barn. (Socialstyrelsen). 

– Vi ser alla vad som händer i samhället, med grov kriminalitet som drabbar allt fler och kryper lägre ner i åldrarna. Många orosanmälningar görs för att skolor ser att elever riskerar att dras in i en gängmiljö. Det är viktigt att det finns tillräcklig kunskap om hur man ska agera när man är orolig för en elev, och att man vet vilket stöd som finns att få, säger Mattias Hammar. 

Enligt Mattias Hammar är det viktigt att alla som arbetar i skolan känner till vilket ansvar och vilka befogenheter skolan har i relation till socialtjänsten och polisen. Rätt förväntningar underlättar god samverkan mellan parterna, vilket också underlättar skolans viktiga förebyggande arbete kring elever som riskerar att fara illa.  

– Med den här utbildningen vill vi bidra med mer kunskap och till att skolor får de verktyg de behöver för att känna sig trygga i de rutiner man har för orosanmälningar, även i situationer där det är svårt. I grund och botten handlar det om att skapa ett så bra förebyggande skydd som möjligt för de barn och elever som annars riskerar att hamna i utsatta situationer, säger han. 

Du kanske också är intresserad av