×
 

NTI-rektor ingår i Skolverkets expertgrupp

Johan Garnå, biträdande rektor på NTI Gymnasiet i Malmö, är en av experterna som ingår i Skolverkets grupp som ska skriva de nya ämnesplanerna för el- och energiprogrammet.
Elev som pluggar framför dator

Efterfrågan på utbildad arbetskraft i IT- och techbranschen är stor. I en rapport från IT&Telekomföretagen framgår att det till 2025 kommer behövas 70 000 nya medarbetare. Enligt Johan Garnå märks redan denna stora efterfrågan och det ställer också krav på att uppdatera ämnesplanerna för el- och energiprogrammet.

– Tiderna förändras och med det behovet av olika kompetenser. Mitt bidrag till Skolverkets expertgrupp är inom inriktningen dator- och kommunikationsteknik, säger han.

Nya ämnesplaner 2024

El- och energiprogrammet får 2024 nya ämnesplaner och arbetet med att ta fram dessa pågår nu. Johan Garnå kommer tillsammans med två andra experter att utveckla ämnesplanerna kopplade till Nätverksteknik och Dator- och kommunikationsteknik. Förutom innehållet så ska också betygskriterierna ses över.

– Ämnesplanerna ska inte detaljstyra innehållet eller betygskriterierna. Digitaliseringen och utvecklingen inom IT-utvecklingen går fort och det är viktigt att tänka på att innehållet i ämnesplanerna är anpassat för nya tekniker och behov som uppstår.

– Samtidigt måste det vara så pass styrt att studenter efter examen har en någorlunda likvärdig kompetens, oavsett vilken skola och var i landet de studerat, säger Johan Garnå.

Expertgruppens arbetet pågår under vårterminen och kopplas sedan samman med övriga nya ämnesplaner inom programmet och inriktningen. Därefter ska förslaget ut på remiss.

Skrek av glädje

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta med automatiserade produktionssystem, system för energi-, miljö- och vattenteknik eller dator- och kommunikationssystem, eller för att arbeta som elektriker inom eldistribution eller installation.