×
 

Nej Reepalu, du har fel

Idag skriver regeringens utredare Ilmar Reepalu på DN Debatt om stora koncerner i välfärdssektorn. Tyvärr bygger han artikeln på en del myter och felaktiga påståenden.
DN Debatts logotyp

En av de stora fördelarna med Sverige är tillgången på avgiftsfria välfärdsverksamheter. Tack vare skolvalet och skolpengen ges alla möjligheten att söka sig till skolor med bättre kvalitet. Över 300 000 elever går i dag på svenska friskolor. Många av dem på skolor som ingår i större företag. Det är inte ett problem. De går där eftersom de vet att det är skolor som håller kvalitetsarbetet högt och som vill vara en del av det svenska samhällsbygget.

Därför är det obegripligt att Socialdemokraterna nu på ett så aktivt sätt via sin utredare angriper just de delar som fungerar bra och som skapar kvalitet i välfärden. Inte blir det bättre av att man bygger sina angrepp på felaktiga påståenden och myter.

Regeringens utredare Ilmar Reepalu skriver på DN Debatt: ”Vi behöver en välfärd som bygger på tillit och där medborgarnas behov tillgodoses. Detta är viktigare än att värna stora vinster för välfärdskoncernerna.”

Att konstruera denna motsättning är inget annat än grov och demagogisk populism.

Tolkar vi Reepalu välvilligt kan vi se att hans påståenden kan bero på att vi som arbetar i stora företag i välfärden historiskt har varit för dåliga på att berätta om vad vi faktiskt bidrar med, och därmed inte gjort allt vi kan för att bygga denna tillit.

Låt oss därför ta tillfället i akt och visa vad stora företag i välfärden lyckas med – mycket tack vare sin storlek.

1) Transparens. Alla AcadeMedias förskolor, skolor och vuxenutbildningar har egna kvalitetsrapporter, tillgängliga för alla. Det har också huvudmännen (Pysslingen Skolor har alltså en gemensam rapport där alla samlas), och AcadeMedia centralt.

2) Enligt Skolinspektionens rapport ”Huvudmannens styrning av grundskolan som publicerades i februari 2015, har Internationella Engelska Skolan, Kunskapsskolan, Pysslingen (ingår i AcadeMedia) och Vittra (ingår i AcadeMedia) ”ett utmärkt kvalitetsarbete (–) undervisningen står i fokus och måluppfyllelse enligt de nationella målen (–) har en framträdande plats i arbetet.”

3) I januari i år fick Vittra Vallentuna, som ingår i AcadeMedia, utmärkelsen Bättre skola 2015 av SIQ, Institutet för kvalitetsutveckling. De fick det för sitt arbete med att följa upp elevernas utveckling och därigenom höja resultaten markant.

4) Så sent som i förrgår vann Anna Hansson-Bittár det första Skolledarpriset av Sveriges Skolledarförbund. Anna Hansson-Bittár är rektor på Breviks skola, också den en av våra skolor.

Självklart behöver det svenska utbildningssystemet, och friskolereformen, utvecklas. Att de svenska skolresultaten sjunker är oomtvistligt. Detta beror till stor del på en nedmontering av strukturer och på den ogenomtänkta kommunaliseringen av skolan som genomförts. Friskolorna har pekat på en annan väg. Med ett tydligt kunskapsfokus och tydliga kvalitetsstrukturer har vi visat på goda resultat och ökande medarbetarnöjdhet.

Alternativen till det system vi har nu är flera. Vi kan ta ut höga avgifter på privata vårdcentraler och skolor, om S vill skapa en ökad segregering är det en bra väg.

Vi kan höja skatterna, många talar om skattehöjningar på upp till 5 %. Men varför inte istället använda den drivkraft och kompetens som finns i de stora företagen för att skapa en skola med hög kvalitet, men också med god effektivitet?

Det är dags att gräva ner stridsyxan. Utbildningsföretagen är en självklar och framgångsrik del i det svenska skolsystemet. Vi vill vara med att göra Sverige bättre.

Marcus Strömberg, VD AcadeMedia
Sofia Larsen, chef för AcadeMedias för- och grundskolesegment
Martin Sandgren, chef för AcadeMedias gymnasiesegment
Christer Hammar, chef för AcadeMedias vuxensegment