×
 

Nadim Ghazale möter elever på Klara Östra

Nadim Ghazale är polisen i Borås som flydde från Libanon till Sverige som sjuåring. Klara Teoretiska Stockholm Östra bjöd in honom för att prata om drivkrafter, ansvar och om hur eleverna kan påverka både sin egen och andras framtid genom sina val och handlingar.
Nadim Ghazales och Oliver Ylvenius

Nadim Ghazale och Oliver Ylvenius, rektor Klara Östra.

– I er ålder upplevde jag själv en djup orättvisa som skapade både frustration och ilska. Jag kände att jag alltid fick kämpa lite hårdare än alla andra. Idag vet jag att detta kan användas som en drivkraft, säger Nadim när han inleder sin föreläsning.  

Eleverna som bänkat sig framför Nadim är förväntansfulla. Under pandemin har externa föreläsare inte varit en del av deras vardag, men nu är det dags. Deras rektor Oliver Ylvenius har tipsat dem om att lyssna på Nadins sommarprat i radio eller se intervjun med honom i Min sanning på SVT.

Chans till vidare studier förenar eleverna 

Trots att Klara Östra ligger på Gärdet på Östermalm har majoriteten av eleverna, precis som Nadim Gahzale, utländsk bakgrund och flera pendlar till skolan från Stockholms utsatta förorter. Det som förenar skolans elever är en ambition att skaffa sig en gymnasieutbildning som ger behörighet till vidare studier, genom ekonomi, natur- eller samhällsprogrammet. 

Nadim berättar att alla har ett ansvar för sin egen framtid, oavsett var man kommer ifrån. 

– Er bakgrund är vad den är. Livet är tufft och för vissa är det lite tuffare, vi måste alla simma men vissa måste simma lite snabbare. Var inget offer utan kämpa lite mer. Handlingar spelar roll och ni besitter alla makt att värdera ert eget handlande. Språket är viktigt och sättet ni pratar om och med varandra spelar roll. 

Som polis i Borås arbetar Nadim brottsförebyggande. Genom att identifiera riskfaktorer för brott bland unga, exempelvis drogmissbruk i hemmet, trångboddhet, avsaknad av förebilder i samhället och annan etnisk bakgrund, kan man försöka sätta in skyddsfaktorer. En skyddsfaktor kan vara en person som har en positiv inverkan i någons liv. 

– Alla kan vara någon annans skyddsfaktor, en “krattare” som försöker ta bort riskfaktorer i form av ogräs. Det kan vara en rektor, lärare, fotbollstränare eller annan vuxen förebild. Tänk efter vilka personer ni har i er omgivning, och välj att lyssna på dem som vill er väl.  Ni kan också vara en skyddsfaktor för någon annan i er omgivning. 

“Fokusera på det du kan påverka”

I Nadims fall var det fotbollstränaren som påverkade hans liv i positiv riktning, och som hjälpte honom på resan från att vara flykting till att bli polis. Nadims råd till eleverna på Klara Östra baseras till stor del på hans egen uppväxt:

– Det är skillnad på att vara utanför och att känna sig utanför. Basera inte dina handlingar enbart utifrån känsla. Du kan välja hur du ser på dig själv. Identifiera dig som svensk om du bor i Sverige, och fokusera på det du kan påverka. 

– Skyll inte på strukturer eller orättvisa, det är ingen ursäkt för att bete sig dåligt eller att hamna i kriminalitet.

Nadim förklarar att kriminalitet i åldern 14-21 år kan förstöra framtida möjligheter för både utbildning, jobb och möjligheten att få ett eget kontrakt för en lägenhet. Många utbildningar och arbetsgivare kräver registerintyg som visar att man inte är dömd för ett brott. Här har alla ett val som påverkar på den egna framtiden. 

– Era handlingar idag spelar en avgörande roll för er egen framtid. Vi har alla bra och dåliga sidor. Ta makt över era egna handlingar och låt inte era sämsta sidor och egenskaper definiera er! Ni sitter själva på denna makt och ni påverkar varandra. Ta detta ansvar för dig själv och andra runt omkring dig. Fundera på vad ni själva kan påverka!

Att vara en förebild motiverar Yoan

Yoan Miguel kom till Sverige från Burundi för sju år sedan och läser ekonomiprogrammet inriktning juridik. Yoan hade lyssnat på Nadims sommarprat innan föreläsningen på skolan. 

– Det Nadim sa var bra, det motiverar mig att jag kan vara en förebild. Jag vill visa andra att man kan lyckas, precis som min storebror har visat mig att han lyckades i Sverige. I framtiden vill jag jobba som jurist, säger Yoan. 

Zakaria Dirie läser ekonomiprogrammet årskurs två. Han tyckte föreläsningen med Nadim Ghazale var lärorik. 

– Jag tar åt mig eftersom jag kan relatera, till exempel det han sa om mellanförskap - det kan vara svårt att komma ut ur mellanförskap om du inte har drivkraft. 

Zakaria berättar att han har flera förebilder i sitt liv, till exempel sin mamma och Jakob Hammarlund som är hans mentor och lärare i svenska på Klara Östra. 

– Du kan ge ungdomar drivkraft genom att ge dem en grund som de kan bygga vidare på. Framtidens hus har ett mentorsprogram och de kommer till vår skola och lär oss till exempel hur vi ska söka jobb. Det ger oss bättre förutsättningar som vi kan använda men också förmedla vidare till andra som vi känner. Det är bra. 

“Ni har makten över ert eget liv” 

Som polis ser Nadim Ghazale kriminaliteten och han ser också orsakerna bakom. 

– Det är viktigt att visa att man ser och förstår men också att det går att göra något åt det. Jag vill inspirera och bygga förståelse och ge mitt perspektiv. Det är en motivator att säga till människor att de själva har makt. Att bli en offentlig person har gett mig makt att påverka andra, det vill jag använda till något bra. 

– Mitt huvudbudskap, som jag hoppas att eleverna tar med sig, är att de ska tänka på den makt de har över sitt eget liv och över varandra. Det ni gör idag kommer att påverka er framtid! 

Klara Östra ligger på Gärdet i Stockholm och har cirka 430 elever. Skolan är en av tolv Klara-skolor i Sverige med fokus på universitetsförberedande studier och socialt engagemang. 

Fakta - om Nadim Ghazale

Nadim Ghazale är svensk polis, författare och föreläsare, bosatt i Borås. Han har medverkat i svensk debatt om brottslighet, i TV-programmen Veckans brott och Min sanning samt sommarpratat i radio. Han är också författare till boken Min väg från flykting till hela Sveriges polis.