×
 

Fler kvinnliga studerande till yrkesutbildningar inom bygg

Yrkeshögskolan KYH har ökat andelen kvinnliga sökanden till sina utbildningar inom samhällsbyggnad genom ett aktivt arbete för jämställdhet. Nu fortsätter samarbetet med bygginspiratören Byggsandra för att bryta barriärer och inspirera ännu fler kvinnor att börja resan mot ett framtidsyrke inom samhällsbyggnad.
KYH-studenten Iman och bygginspiratören Byggsandra pratar med varandra ute på en byggarbetsplats.

Regeringen har slagit fast att 25 procent av de som nyanställs inom bygg- och anläggningsbranschen ska vara kvinnor senast år 2030. För att nå dit krävs att fler kvinnor utbildar sig inom samhällsbyggnadsyrken. Men mansdominansen i branschen kan verka avskräckande. Yrkeshögskolan KYH arbetar för jämställda ledningsgrupper och fler kvinnliga lärare som också fungerar som förebilder. För att nå ut till en intresserad kvinnlig målgrupp samarbetar KYH sedan 2021 också med bygginspiratören Sandra Mobaraki, även kallad Byggsandra. Hennes arbete med att främja en jämställd byggbransch har genererat en stor och hängiven följarskara.

Stor ökning i antalet sökande tack vare KYH:s jämställdhetsarbete

Genom att använda sina kanaler och medverka på KYH:s branschdagar hjälpte Sandra Mobaraki till att nå ut med budskapet om en mer jämlik byggbransch och att KYH:s utbildningar är en väg dit. Samarbetet nådde cirka 35 000 personer, och antalet kvinnor som antagits till KYH:s utbildning Byggproduktionsledare ökade från 36 procent 2020 till 54 procent 2021 i Göteborg och Malmö.

– KYH är öppet för alla och vi vill verkligen uppmana kvinnor att söka till våra samhällsbyggnadsutbildningar, och till våra lärartjänster, säger KYH:s verksamhetschef Christina Frisk.

Bryta barriärer, visa förebilder och nå drömjobbet

Nästa steg i samarbetet är en serie filmer där Sandra Mobaraki möter kvinnor som har trotsat hinder och fördomar och genom sin utbildning på KYH kommit vidare på vägen mot drömjobbet i byggbranschen. Att behöva bryta barriärer för att komma framåt är något Sandra Mobaraki känner igen sig i.

– I en av filmerna möter jag Malin, som är alumni från KYH. För henne vara det en flickdröm att komma in i byggbranschen, men hon vågade inte söka sig dit och saknade kvinnliga förebilder. Det var likadant för mig. Jag har haft ett stort intresse för branschen sedan jag var 19 år, men jag kunde inte se min plats inom byggsektorn. Det är något som jag idag jobbar hårt för att ändra på, säger Sandra Mobaraki.

Vill visa en bredare bild av yrken inom samhällsbyggnad

Av yrkeshögskolorna i Sverige är KYH den aktör som levererar flest utbildningar inom samhällsbyggnad, och man ser att bilden av att arbeta inom bygg- och samhällsbyggnadssektorn är alltför snäv.

– Att arbeta inom byggbranschen behöver inte betyda att du är en man med en hammare i handen och att jobbet är tungt och hårt. Vi måste visa upp den andra sidan, där du får vara med och utveckla de städer och områden som vi vistas och lever i. Att få vara delaktig i att bygga en lägenhet där familjer flyttar in, växer upp och lever sina liv bygger stolthet

Sandra Mobaraki, Byggsandra

Om Byggsandra

Sandra Mobaraki, även känd som Byggsandra, är bygginspiratör. Hon arbetar för att stärka och inspirera kvinnor att söka sig till mansdominerade branscher genom att dela med sig av sina erfarenheter samt ge verktygen som krävs för att våga driva förändringar och ta plats.

Läs mer