×
 

Kommuniké från Academedias bolagsstämma, april 2002

KOMMUNIKÉ FRÅN ACADEMEDIAS BOLAGSSTÄMMA, APRIL 2002 · AcadeMedia står fortsatt finansiellt starkt och väsentliga konstandsreduceringar genom personalminskning utgör grunden för en förbättrad lönsamhet.. · Till nya styrelseledamöter valdes Roland Ljungberg och Håkan Berntsson · Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission i samband med företagsförvärv Från AcadeMedias bolagsstämma onsdagen den 16 april 2001 noteras bla följande: VD-anförande Nytillträdde VD´n Lars G. Mattsson informerade om resultat och finansiell ställning för det gångna året samt de framtidsutsikter som finns för branschen och för AcadeMedia i synnerhet. Disposition av resultat Förlusten för år 2001 avräknas mot bundet kapital i enlighet med den presenterade årsredovisningen. Styrelse och arvoden Till styrelseledamöter omvaldes Bengt Stillström (ordf.), Ingemar Olsson, Anders H. Pers. Till nya styrelseledamöter valdes Roland Ljungberg samt Håkan Berntsson. Bolagsstämman tillstyrkte styrelsens förslag att styrelseledamöterna skall erhålla ett arvode om sammanlagt 200.000 kronor att fördela mellan styrelseledamöterna enligt styrelsens beslut. Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att i samband med företagsförvärv, under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, kunna nyemittera högst en miljon aktier av serie B inom ramen för en ökning av aktiekapitalet med upp till 1 Mkr. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och betalas kontant eller mot apport. Stockholm den 16 april 2001 Lars G. Mattsson, Verkställande direktör lars.g.mattsson@academedia.se, Mobile +46 (0) 704 40 40 64 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/17/20020417BIT01040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/17/20020417BIT01040/wkr0002.pdf