×
 

Hög andel får jobb efter examen från AcadeMedias yrkeshögskolor Yrkeshögskolan fortsätter att leverera kvalificerad arbetskraft på en hög nivå – det visar statistik från Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Sex månader efter avslutad utbildning hade 91 procent av de som tog examen från en av AcadeMedias yrkeshögskolor fått jobb, jämfört med rikssnittet på 87 procent.- Detta är ett styrkebesked, både för yrkeshögskola som utbildningsform och för AcadeMedias yrkeshögskolor. Att nio av tio studerande fått jobb visar att yrkeshögskola verkligen fungerar som näringslivets kompetensförsörjning, säger Christer Hammar, chef på AcadeMedia vuxenutbildning.

Andelen studerande som har fått ett jobb som överensstämmer med utbildningen ligger på 81 procent bland de som gått på AcadeMedias yrkeshögskolor, jämfört med rikssnittet på 67 procent.

- Sifforna visar att våra utbildningar håller hög kvalitet och i stor utsträckning motsvarar det efterfrågade kompetensbehovet. Det är ett resultat av långsiktigt arbete och nära samarbeten med näringsliv och branschorganisationer, säger Christer Hammar.

Om statistiken
Varje år sammanställs statistik som visar hur många studerande som fått jobb. Mätning görs sex månader efter examen. Sifforna ovan gäller studerande som tog examen 2019. Läs mer på Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida.

Om AcadeMedias verksamheter inom yrkeshögskola
Inom AcadeMedia bedrivs yrkeshögskoleutbildningar inom Teknikhögskolan, Affärshögskolan, Vårdyrkeshögskolan, The Game Assembly, Hermods, KompetensUtvecklingsInstitutet, Sälj & Marknadshögskolan, EC Utbildning och Movant och KYH.

Movant hade inga yrkeshögskoleutbildningar 2019 och ingår därför inte i statistiken. KYH förvärvades i december 2020 och ingår därför inte heller i statistiken.

Om yrkeshögskolan
Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teori med praktik och genomförs i nära samarbete med arbetslivet. Arbetsgivarna är aktiva både vid planering och genomförande av utbildningarna. Utbildningarna står under statlig tillsyn och kvalitetsgranskning av Myndigheten för yrkeshögskolan.