×
 

Allt fler söker till AcadeMedias yrkesprogram på gymnasiet

Allt fler elever söker till yrkesprogrammen på AcadeMedias gymnasieskolor. Det står klart efter att den första sökperioden till höstterminen 2023 avslutats.

Fler elever söker till Praktiska gymnasiets yrkesprogram i bland annat Linköping, Sundsvall och Västerås.

– Det är verkligen roligt att fler ungdomar ser att ett yrkesprogram är en bra språngbräda för framtiden, oavsett om de vill studera vidare eller börja jobba direkt efter gymnasiet. Det är också väldigt bra för Sverige och alla de branscher som har svårt att hitta yrkesutbildad arbetskraft, säger Susanne Christenson, utbildningsdirektör för AcadeMedias praktiska gymnasieområde. 

Störst ökningar inom fordon- och el- och energiprogrammen 

AcadeMedia är landets största yrkesutbildare med fler än 100 gymnasieskolor som erbjuder yrkesprogram. Inom AcadeMedia syns de största ökningarna i år på el- och energiprogrammet och på fordons- och transportprogrammet.  

– Vi ser bland annat ökat intresse från elever i städer som Linköping, Sundsvall och Västerås. Praktiska gymnasiet i Linköping har i år nära 200 elever som söker någon av deras yrkesprogram i första hand. Det är goda nyheter för branscher med stora rekryteringsbehov, säger Susanne Christenson.  

Susanne Christenson tror att den återinförda högskolebehörigheten har betydelse. 

– Det är bra att yrkesprogrammen per automatik ger högskolebehörighet igen. Även om man kunde välja till det tidigare också så tror jag att det är en viktig signal. Sen tror jag också att kunskapen om yrkesutbildningar har ökat, att fler ser vilka möjligheter programmen ger och hur många olika inriktningar det finns, säger Susanne Christenson. 

Stora investeringar i bättre skollokaler 

De senaste åren har AcadeMedia investerat stort i många av de skolor som har yrkesutbildningar. Nya verkstäder, ny teknik och moderna undervisningsmiljöer har gett skolorna ett uppsving. 

– Vi tar ett stort ansvar för yrkesutbildningarna i Sverige eftersom vi vet hur viktiga de är. För att utbildningarna ska vara relevanta för de branscher vi utbildar till måste vi hela tiden utveckla och förnya, och där är AcadeMedias storlek helt avgörande. Vi har musklerna att göra de satsningar som krävs och för oss är det viktigt att de yrkeselever som går hos oss känner att de och deras utbildningar är viktiga, säger Susanne Christenson. 

Fakta om AcadeMedias yrkesgymnasium 

Inom AcadeMedia finns bland annat Praktiska Gymnasiet med 37 skolor, Drottning Blanka med 27 skolor och NTI Gymnasiet med 29 skolor. Totalt studerar fler än 12 000 elever vid något av AcadeMedias yrkesprogram på gymnasiet. 

Du kanske också är intresserad av