×
 

AcadeMedias valberednings förslag till styrelse

Valberedningen, bestående av Josef Elias, Fredrik Grevelius, Gunnar Lindberg (LF Småbolagsfonden) samt Mikael Nachemson (Bure Equity AB), föreslår en styrelse bestående av fem ledamöter utan suppleant. Valberedningen föreslår omval av befintliga styrelseledamöterna Josef Elias, Fredrik Grevelius, Anders Nilsson och Rolf Nord, samt nyval av Pernilla Ström. Håkan Berntsson och Helena Anderberg har avböjt omval. Anders Nilsson föreslås av valberedningen till styrelsens ordförande. Den föreslagna styrelsen har stöd hos minst 57.9% av röstetalet i bolaget.

Pernilla Ström har en bakgrund som journalist, finansanalytiker och företagare. Pernilla sitter i styrelserna för Bonnier, Q-Med, KappAhl, HQ Bank, SalusAnsvar och Uniflex.