×
 

AcadeMediamodellen

AcadeMedias kvalitetsledningsmodell, AcadeMediamodellen, ger våra verksamheter och medarbetare ett samlat stöd i det ständiga pågående utvecklinsgarbetet för att skapa god utbildning åt alla och för att vi ska nå våra målsättningar.

Inom AcadeMedia samlas många olika utbildningsanordnare inom alla skolformer, från förskola till grundskola och gymnasium samt vuxenutbildning. Utifrån vår gemensamma syn på kvalitet har vi skapat AcadeMediamodellen som hjälper oss att inrikta vårt kvalitets- och utvecklingsarbete på det allra viktigaste för att vi ska kunna nå våra målsättningar. AcadeMediamodellen bygger på forskning, beprövad erfarenhet och djupgående sambandsanalyser och omfattar alla verksamheter inom koncernen. I korthet fokuserar AcadeMediamodellen på det som driver resultatutvecklingen framåt.

Som stöd i arbetet med AcadeMediamodellen finns två filmer framtagna. En kort och informativ samt en mer beskrivande och fördjupande film.

Film om AcadeMediamodellen