×
 

AcadeMedia växer i region syd.

– Utbildningarna ger oss möjlighet att erbjuda yrkesutbildningar över hela länet. De kompletterar det övriga utbudet väl och stärker det redan tidigare goda samarbete med de lokala arbetsförmedlingarna och näringslivet i hela regionen, säger Jonas Johansson, vd på AcadeMedia Eductus.

Målgruppen är arbetssökande inskrivna på arbetsförmedlingen vilka behöver komplettera sina tidigare kunskaper inom utbildningens branscher/yrkesområden för att få arbete. Utbildningarna kommer att inledas men en introduktion för att sedan gå över i en individuellt anpassad yrkesutbildning, upplagd tillsammans med ett företag med rekryteringsbehov. Inriktningen är försäljning, administration och ekonomi. Utbildningarna kommer att bedrivas som en kombination av vanlig traditionell klassrumsundervisning och distansutbildning.

Avtalen gäller för perioden 2007-04-02 till 2007-12-31. Länsarbetsnämnden har rätt (option på) att förlänga avtalen ytterligare 12 månader (ordervärdet för optionen på helår är en garanti på 1,7 miljoner kr upp till ett värde på 5,9 miljoner kr). Ordervärdet innefattar en garanti för alla orter på 1,3 miljoner kr med möjlighet för Länsarbetsnämnden att avropa utbildning upp till ett värde av 4,3 miljoner kr per år.